Werken zonder contract met zorgverzekeraars

Contract-vrij werken houdt in dat je behandelingen direct bij ons betaalt en de factuur vervolgens zelf indient bij je zorgverzekeraar. Afhankelijk van je polis wordt een deel van de kosten vergoed. Voor een naturapolis of budgetpolis is dit ongeveer 70%, terwijl bij een restitutiepolis alles vergoed wordt, mits je aanvullend verzekerd bent.

Het percentage dat je vergoed krijgt, wordt berekend over de tarieven die de zorgverzekeraar hanteert voor gecontracteerde therapeuten.

Dit kan soms verwarrend zijn; hoewel je bijvoorbeeld 75% vergoed krijgt volgens je polis, geldt dit niet over het bedrag dat je aan ons betaalt, maar over het gemiddelde bedrag dat de zorgverzekeraar aan een gecontracteerde therapeut vergoedt.

Een voorbeeld ter verduidelijking: als je verzekering €28,- aan een gecontracteerde therapeut (behandeling 30 minuten) betaalt en onze behandelingskosten €75,- zijn (voor 45 minuten), krijg je 75% van €28,- vergoed, wat neerkomt op €21,- per sessie.

Waarom kiezen wij voor contract-vrij werken?

Wij hechten veel waarde aan kwaliteit en willen behandelingen bieden die perfect aansluiten op jouw behoeften. Het afsluiten van contracten met zorgverzekeraars brengt diverse eisen en voorwaarden met zich mee die, naar onze mening, de kwaliteit, vrijheid en tijd van behandelingen belemmeren. Zorgverzekeraars bepalen bijvoorbeeld de tarieven voor behandelingen en hebben invloed op hoe wij ons werk moeten uitvoeren.

Door contract-vrij te werken, behouden wij de vrijheid om onze behandelingen optimaal af te stemmen op jouw situatie, wat bijdraagt aan verbeterde zorgverlening.

Uiteraard voldoen wij aan alle wettelijke verplichtingen en zijn wij geregistreerd in het BIG-register en de kwaliteitsregisters van onze beroepsgroepen.

Vergoeding vanuit je werkgever

Steeds vaker zijn werkgevers bereid een budget beschikbaar te stellen voor het stimuleren van de gezondheid van hun medewerkers. Dit kan bijvoorbeeld in het kader van re-integratie of preventie. Vraag eens bij je werkgever na of er een budget is om een traject bij ons te starten. Dit is zowel voor jou als voor je werkgever voordelig: gezonde werknemers zijn productiever en minder vaak ziek.

Handig om te weten

Als zelfstandig ondernemer kun je mogelijk onze facturen opgeven als zakelijke kosten, wat je belastingvoordeel kan opleveren